ÜDVÖZÖLJÜK A METADUO KFT. HONLAPJÁN!


A 2012-ben alapított METADUO Kft. az építőmérnöki tevékenységek széleskörű palettáját kínálja megbízói részére. Az építőmérnöki szakmában eltöltött több, mint 25 év után, az ez idő alatt szerzett széleskörű műszaki tapasztalatra, a kialakult megrendelői körre és nem utolsó sorban fiatal munkatársainkkal és külső szakértőinkkel meglévő harmonikus munkakapcsolatunkra alapozva alakítottuk meg dinamikusan működő szervezetünket.
A METADUO Kft. vezetése és alkalmazottai elkötelezettek a megrendelők, üzleti partnerek minőségi kiszolgálása iránt. A megbízói elégedettség egyik legfontosabb visszaigazolása számunkra, hogy elvégzett munkánk alapján cégünket időről időre újabb feladatokkal bízzák meg. Célunk, hogy megtartva eddig megszerzett piaci pozícióinkat - a közös üzleti siker érdekében - újabb partneri kapcsolatokat alakítsunk ki.


SZAKTERÜLETEKGEOTECHNIKA

Geotechnikai tervezés és szakértés

VÍZÉPÍTÉS

Vízépítés, vízrendezés, közműhálózatok tervezése

STATIKA

Statikai tervezés és szakértésKÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi eljárások

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS

Tervezés, műszaki ellenőrzés és szakértés a közlekedésépítés teljes területén

ATOMENERGIA

Atomenergiához kapcsolódó építőmérnöki tervezések

Vissza

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ÉS SZAKÉRTÉS

Cégünk a geotechnikai tervezést és szakértést az építőmérnöki létesítmények teljes skáláján vállalja, legyen szó lakó vagy ipari épületről, közlekedési vagy vízépítési műtárgyról, gépalapról, hulladéklerakóról stb., elsősorban az alábbi szakterületeken:

- Talajvizsgálati jelentés készítése (TVJ):
Az Eurocode 7 szabvány bevezetésével a korábbi geotechnikai (talajmechanikai) szakvélemény kettévált talajvizsgálati jelentésre és geotechnikai tervezési beszámolóra (GTB). A talajvizsgálati jelentés a geotechnikai feltárások (fúrás, szondázás stb.) és a laboratóriumi vizsgálatok alapján mutatja be a vizsgált területet.

- Geotechnikai tervezési beszámoló (GTB):
A geotechnikai tervezési beszámoló a TVJ alapján, a tervezendő létesítménnyel összhangban adja meg a tervezéshez szükséges paramétereket, alapozási módokat, víztelenítési javaslatokat stb.

- Geotechnikai terv készítése:
A geotechnikai terv készítése során megtervezzük a minden szempontból megfelelő alapozási módot (számítás, általános tervek, vasalási tervek, műszaki leírás, mennyiség kimutatás).

- Geotechnikai szakértés:
Talajmechanikai okok miatt károsodott építmények vizsgálata, helyreállításuk megtervezése.

- Geotechnikai tervezői művezetés:
A geotechnikai kivitelezés során, a szakszerű és a megrendelő igényeit szem előtt tartó végeredmény érdekében geotechnikai tervezői művezetést biztosítunk.

A fentieken túl nagy jártassággal rendelkezünk az alábbi létesítmények geotechnikai tervezésében is:

 • támfalak tervezése
 • mozgáveszélyes partfalak vizsgálata, stabilizálása (pl. löszfalak, löszpartok)
 • gépalapok tervezése
 • vízépítési műtárgyak tervezése
 • kikötői partfalak teherbírás vizsgálata
 • talaj- és rétegvíz monitoring kutak tervezése
 • településrendezési tervek geotechnikai alátámasztó munkarészének készítése
 • munkatér határolás, földmunkatervek, tereprendezés, rekultiváció tervezése
 • sűrűzagy lerakók tervezése (lerakótér, zagyvezeték)

Vissza

VÍZÉPÍTÉS, VÍZRENDEZÉS, KÖZMŰHÁLÓZATOK TERVEZÉSE

HAJÓZÁSI MUNKÁK:

 • Dunai kikötők fejlesztése, tervezése, felülvizsgálata
 • Kikötői partfalak tervezése, teherbírás vizsgálata
 • Kikötői rend módosításhoz és üzembentartási engedély hosszabbításhoz szükséges műszaki tervek készítése
 • Balatoni kishajó kikötők tervezése
 • Sodorvonali bevezetések tervezése, állapotfelmérési dokumentációjának elkészítése, búvárvizsgálattal, mederfelméréssel

  VÍZRENDEZÉS:

 • Felszíni és felszín alatti vízelvezető rendszerek tervezése, vízfolyások hidrológiai és hidraulikai méretezése, tervezése
 • Nyílt vízterek: tavak, fóliázott földmedencék, párologtató földsáncok, csurgalékvíz medencék tervezése
 • Atomerőmű hűtővíz rendszeréhez kapcsolódó feladatok: statikai felülvizsgálat, szivárgásvizsgálat, melegvízrendszer műtárgyainak vizsgálata (szinttartó bukó, energiatörő műtárgy, stb.)
 • Kisvízerőművek, rekuperációs vízerőművek tervezése

KÖZMŰHÁLÓZATOK TERVEZÉSE:

 • Ivóvíz-, iparivíz-, szennyvíz-, csapadékvíz- és csurgalékvíz hálózatok tervezése
 • Kúttervezés (talaj-, rétegvíz kút, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, tömedékelés)
 • Csapadékvíz elvezető és hasznosító rendszerek tervezése

 • VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE:

  • süllyesztett és monolit vasbeton aknák
  • csápos kutak felújítása
  • vasbeton medencék
  • energiatörő műtárgyak, surrantók, parshall csatornák
  • átvezetések indító- és fogadó aknái

Vissza

STATIKAI TERVEZÉS ÉS SZAKÉRTÉS

Tartószerkezeti tervezési tapasztalatunk (vasbeton-, acél- és faszerkezetek) az épület statikán kívül kiterjed az ipari létesítményekhez kapcsolódó tervezésekre is, mint pl. a mérnöki műtárgyak, gépalapok, kikötői partfalak stb. tervezése. Az egyéb szakterületeken (pl., geotechnika, vízépítés) való jártasságunk miatt a szerkezetek tervezésekor komplexen tudunk mérlegelni, amelynek eredményeképpen jobb, biztonságosabb és nem utolsó sorban költséghatékonyabb megoldást tudunk adni a problémákra.

A tartószerkezeti tervezés mindegyik fázisában komoly tapasztalattal rendelkezünk:

 • engedélyezési tervek készítése
 • kiviteli tervek készítése
 • statikai (magasépítési) műszaki ellenőrzés
 • szaktanácsadás, szakvélemények készítése
 • szerkezet diagnosztika

 • Többek között az alábbi építési feladatok kapcsán végezzük statikai tervezési munkánkat:

  • családi- és társasházak (alapozási tervek, födémtervek, tetőszerkezetek stb.)
  • épület és építmény károsodások vizsgálata, helyreállítás tervezése
  • csarnokok, színek, komposztálók
  • állomási épületek felújítása
  • vízépítési műtárgyak tervezése (energiatörők, surrantók, bukók)
  • ipari létesítmények tervezése (pl. vízerőművek, zagyvezeték rendszer)
  • gépalapok
  • kikötői ppartfalak
  • támfalak
  • acél tartószerkezetek
  • fa tartószerkezetek: kilátók, tetőszerkezetek, galériák, ideiglenes megtámasztások
  • szerkezet megerősítések
  • előregyártott és monolit szerkezetű vasbeton aknák
  • vasbeton medencék (csapadékvíz és csurgalékvíz számára)

  • Bármilyen statikai probléma esetén készséggel állunk a rendelkezésére.

Vissza

KÖRNYEZETVÉDELMI ELJÁRÁSOK

Az építési, beruházási, vállalati tevékenységek bizonyos körében, a tevékenység, működés megkezdése előtt meg kell megszerezni a szükséges környezetvédelmi engedélyeket, és ezeket a jogszabályok által előírt időszakonként meg kell újítani.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások jogszabályi környezetét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szabályozza. Meghatározza az engedélyezési eljárások típusait, az eljárásrendet, benyújtandó dokumentációk tartalmi követelményeit és a kiadandó engedélyek tartalmi elemeit.

A környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi köve-telményeiről, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet tartalmaz előírásokat.

A fenti rendeletek vonatkozásában, jogszabályban rögzített szakértői jogosultságaink birtokában teljes körűen vállaljuk:

 • környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges környezeti hatástanulmány,
 • egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedély iránti kérelem,
 • a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevont lefolytatásához szükséges kérelmek és dokumentumok,
 • előzetes vizsgálat lefolytatásához szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció,
 • teljes vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálat eljárás lefolytatásához szükséges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítését, továbbá valamennyi környezetvédelmi eljárás, konzultáció lefolytatásában való hatósági közreműködést.

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZÉSEK

Környezetvédelmi tervezés témakörben az alábbi területeken rendelkezünk több évtizedes tapasztalattal:

 • talaj, talajvíz monitoring tervezése és végrehajtása,
 • hulladékgazdálkodás,
 • hulladéklerakók rekultivációja,
 • önellenőrzési tervek,
 • zajvédelmi tervezés,
 • kármentesítés, tényfeltáró dokumentációk,
 • környezeti monitoring tervezése és végrehajtása
 • alapállapot mérések készítése (pl. szikkasztáshoz, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)
 • 13. sz. adatlap kitöltése, ügyintézése (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet)
 • vízbázis védelem eljárás, terv (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet)
 • Natura2000 hatásvizsgálatok készítése (275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet)
 • vízbázisvédelmi egyedi vizsgálat (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)
 • elővizsgálati dokumentáció (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)

Vissza

ÚTÉPÍTÉS

Útépítési tervezési és engedélyeztetési feladatok végrehajtása az alábbi területeken:

 • Autóutak, kül- és belterületi közutak, forgalmi csomópontok tervezése
 • Kerékpárutak és kerékpár hálózatok tervei
 • Út- és térburkolatok tervezése
 • Parkolók tervezése, teher vagy személyjárművek számára
 • Forgalomtechnikai tervezés (ideiglenes és végleges)
 • Forgalmi kiszolgáló létesítmények tervezése
 • Műszaki ellenőrzés az útépítési szakterület minden szegmensén

VASÚTÉPÍTÉS
 • Vasúti pályák, létesítmények tervezése és engedélyeztetése
 • Közúti-vasúti átjárók tervezése és engedélyeztetése
 • Műszaki ellenőrzés a vasútépítési szakterület minden szegmensén

HAJÓZÁS, KIKÖTŐK
 • Hajózási létesítmények tervezése és engedélyeztetése
 • Kikötők, kikötői létesítmények tervezése és engedélyeztetése

Vissza

ATOMENERGIAI LÉTESÍTMÉNYEK

Atomenergiához kapcsolódó építőmérnöki tervezések

Cégünk építőmérnöki tervezést vállal atomenergetikai létesítményekhez kapcsolódóan, építőmérnöki területen, továbbá kapcsolódó villamos és gépészeti szakági tervezéseket is.

Korábbi tapasztalataink vannak a paksi atomerőmű területén (Paks 1. erőmű és Paks 2. erőmű), a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójához (KKÁT) kapcsolódóan és a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóhoz kapcsolódóan. Ezekről a titoktartási klauzulák miatt részleteket és képeket nem közölhetünk.

A Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Országos Atomenergia Hivatal által részünkre kiadott, atomenergiához kapcsolódó építőmérnöki tervezési jogosultságaink megtalálhatóak a Jogosultságok pontban.

MUNKATÁRSAINK

Szél Tamás

Szel Tamas

Ügyvezető

Tel: +36-30-448-8845

E-mail: szel.tamas@metaduo.hu

Jogosultságok:

Kisely Tamás

Kisely Tamas

Ügyvezető

Tel: +36-30-655-5782

E-mail: kisely.tamas@metaduo.hu

Jogosultságok:

Budai Tamás

Budai Tamas

Projektvezető

Tel: +36-30-868-6458

E-mail: budai.tamas@metaduo.hu

Jogosultságok:

Králik-Bózsó Andrea

Kralik-Bozso Andi

Tervező mérnök

Tel: +36-70-670-9810

E-mail: kralik-bozso.andrea@metaduo.hu

Kiselyné Komáromi Erzsébet

Kiselyne Komaromi Erzsebet

Irodavezető

Horváth Gergely

Horvath Gergely

Külső szakértő

JOGOSULTSÁGOK

A széleskörű szakmai rálátás garanciája az évek során különböző szakterületeken szerzett, Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott tervezői és szakértői jogosultságok összessége.

Tervezői jogosultságok

 • GT            Geotechnikai tervezés
 • T               Tartószerkezeti tervezés
 • ÉT-T         Építéstechnológiai tervezés
 • SZT          Építéstechnológiai építésügyi műszaki
 • KB-T        Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai)
 • TV            Településtervezési vízközmű szakterület
 • KÉ-VA      Vasúti építmények tervezése
 • KÉ-K        Közúti építmények tervezése
 • KÉ-L         Légiközlekedési építmények tervezése
 • KÉ-HA     Hajózási építmények tervezése
 • VZ-TEL    Települési víziközmű tervezése
 • VZ-VKG   Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
 • VZ-TER    Területi vízgazdálkodási építmények tervezése

Atomenergia és energetikai jogosultságok:

 • NSz 7:         Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok
                       (atomenergia alkalmazás körében)
 • EN-A:          Atomenergia építmények tervezése
 • TÉ:               Épületek energetikai tanusítása
 • AT-ÉT-T:     Építészeti tervezés, tartószerkezet szakterület
 • AT-ÉT-G:    Építészeti tervezés, geotechnikai szakterület
 • AT-ÉT-V:     Építészeti tervezés, vízgazdálkodási építmények szakterület
 • AT-ÉT-K:    Építészeti tervezés, közlekedési építmények szakterület

Szakértői jogosultságok:

 • SZVV-3.1:      Hidrológiai, vízgyűjtő gazdálkodás, vízkészlet-
                            gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
 • SZVV-3.9:      Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
 • SZVV-3.10:    Vízanalitika, vízminőség védelem, vízminőség
                            kárelhárítás
 • SZÉS8:            Geotechnikai szakértés
 • SZKV-1.1:      Hulladékgazdálkodási szakértő
 • SZKV-1.2:      Levegőtisztaság-védelem szakértő
 • SZKV-1.3:      Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Műszaki vezetői jogosultságok:

 • MV-É:       Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-M:     Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki
                     vezetése
 • MV-VZ:    Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki
                     vezetése

 • Műszaki ellenőri jogosultságok:

  • ME-M:     Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
  • ME-É:       Magasépítési szakterület
  • ME-VZ:    Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
  • ME-KÉ:    Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése

CÉGADATOK


Cégnév:
Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Székhely:
1222 Budapest, Veréb u. 8.
Iroda:
1091 Budapest, Üllői út 25.
City Corner Irodaház 205-ös iroda
Adóazonosító szám:
24136808-2-43
Cégjegyzékszám:
01-09-992165
Bankszámlaszám:
11705084-20000208    OTP Bank

KAPCSOLAT

 1091 Budapest, Üllői út 25.
     205-ös iroda

 Telefon: +36-30-448-8845

 E-mail: info@metaduo.hu

EGYÉB

Minőségpolitika

A minőségpolitikai rendszer bevezetésének és működtetésének célja, hogy a Metaduo Kft. által végzett mérnöki munka minősége megfelelő, magas színvonalú legyen.
Cél továbbá a Metaduo Kft. szakmai hírnevének növelése, partnereink tartós bizalmának elnyerése, minőség-képességünk és versenyképességünk megőrzése, javítása.
Ennek érdekében a Társaság vezetése elkötelezi magát a megrendelői megelégedettséget elérő, kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok megteremtésére, kötelezettséget vállal a jogszabályok és a külső-belső szabályozók betartására, teljesítésére.
Vállaljuk, hogy szolgáltatásaink műszaki és minőségi paramétereit állandóan fejlesztjük, munkatársainkat és magunkat folyamatos képezzük, ezzel biztosítva és segítve a megrendelői igények és elvárások maradéktalan teljesítését.
Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően alakítjuk ki, illetve folyamatosan továbbfejlesztjük.

Megbízóink

 • Bétex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
 • Boortmalt Kft.
 • Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat
 • CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő ZRt.
 • CTB Mérnökiroda Kft.
 • Denburg Hungária Kft.
 • Dunagép Zrt.
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 • Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat
 • DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
 • ENESCO PRO Kft.
 • FŐMTERV Zrt.
 • GALA SERVICE Kft.
 • Hatloginvest Ingatlanberuházó Kereskedelmi Kft.
 • Ház Plusz Kft.
 • Hevesi És Társa Építészeti Stúdió Kft.
 • Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
 • ISD Portolan Kft.
 • KOBERACIO Kft.
 • Kompanik Színpadtechnikai Kft.
 • KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
 • KTS Mérnökiroda Bt.
 • Kútház Építőipari Kft.
 • Magyar Posta Zrt.
 • MATA-DOR Architektúra Kft.
 • Mészáros és Mészáros Kft.
 • MOM Kulturális Központ
 • MOMERT Zrt.
 • Multicore Benzinkút Szerviz Kft.
 • MVM ERBE Zrt.
 • MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
 • Nordenstil Kft.
 • Optimum Term Kft.
 • SOM System Kft.
 • Színpad-Automatika Kft.
 • TRANZ-ORG Kft.
 • TT1 Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.
 • Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Veritas Invest Zrt.
 • VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft.